les 9

Samenvatting


• Verschillende manieren van uitwisseling met het buitenland op gebied van de muziek:
• problemen rond de contrafactuur van Franse en Italiaanse liederen. Vanwege het ontbreken van een duidelijk woordaccent is muziek met Franse teksten veel moeilijker te adapteren dan Italiaanse muziek
• Vooral met Noord-Duitsland veel uitwisseling dankzij J.P. Sweelinck die als begin van de Noordduitse orgelschool wordt gezien
• Op het gebied van de instrumentenbouw waren de klavierinstrumenten van de fa. Ruckers in Antwerpen ook in de Republiek zeer geliefd
• Veel vraag in binnen- en buitenland was naar de “Amati”-violen van Hendrik Jacobs uit Amsterdam
• De grote vaarten van de VOC naar met name Oost-Indië leverden een schat aan zeemansliederen op, die veel oplagen ervoeren en een duidelijk beeld geven van lief en leed op vaart en in Batavia.