les 7

Lofdicht op het Janskerkhof

Maar wat schelter in mijn ooren,
Dat soo vrolick sich laat hooren?
't Is de soete klocke klanck,
Eyckje singt zijn hellen sanck,
Eyckje comt ons Pleyn vereeren,
En de klockjes spreecken leeren,
Schaetert door de teere blaen
Datse weér geluydtjes slaen.

Daer begindt hy op zijn fluydtje;
Dat was't! O wat liever tuytje!
(Wech nu loome lompery!)
Of ick inden hemel sy?
O! vergoode Palmergaedtjes,
O! wat bovenmenschte maedtjes
Vloeyen uyt u konstich rondt
Van een rappen aessemmondt.

(Regnerus Opperveldt: Ultrajectina Tempe, ofte S. Ians Kerck-hoffs versch wandel-groen, uit: L.P. Grijp (hoofdred.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Amsterdam 2001, p. 287)

Inhoud van 't Uitnement Kabinet (Editie)
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band I: Werken voor sopraanblokfluit. Amsterdam, Groen, 1973d, 2/1977.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band II: Werken voor twee melodie-instrumenten. Amsterdam, Groen, 1975c.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band III: Werken voor drie melodie-instrumenten. Amsterdam, Groen, 1975b.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band IV: Dansen en liedzettingen voor een melodie-instrument en bas. Amsterdam, Groen, 1977c.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band V: Courantes en Branles voor een melodie-instrument en bas. Amsterdam, Groen, 1977d.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band VI: Werken voor sopraan-blokfluit en bas. Amsterdam, Groen, 1974d.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band VII: Duo's voor een melodie-instrument en viola da gamba. Amsterdam, Groen, 1976a.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band VIII: Werken voor viool en bas. Amsterdam, Groen, 1978a.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band IX: Werken voor twee melodie-instrumenten en bas. Amsterdam, Groen, 1974c.
R.A. Rasch (ed.), 't Uitnement Kabinet. Band X: Werken voor twee melodie-instrumenten en bas. Amsterdam, Groen, 1973e.

Samenvatting

• in de 17e eeuw maakt instrumentale muziek grote ontwikkelingen door
• begin: nauw verbonden met vocale muziek, vervangend of verdubbelend (Sweelinck titelpagina vijfstemmige chansons: “voor instrumenten of stemmen geschreven)
• eind 17e eeuw: instrumentale triosonata’s als zelfstandig genre (Benedictus Buns)
• belangrijkste instrumentale genres: variaties over bekende melodieën en dansen (bekend uit klavierboekjes, verzamelingen luitmuziek)
• Uniek in de Republiek: zuiver gestemde carillons van de gebroeders Hemony
• Werkten nauw samen met Jacob van Eyck, beiaardier Domkerk Utrecht
• export in hele Republiek en daarbuiten