woensdag 13 april 2011

Welkom!

Welkom op mijn website over Muziek in de Gouden Eeuw


Deze site heb ik gemaakt voor mijn colleges over dit onderwerp bij HOVO Amsterdam en wordt voor elk college weer geactualiseerd.

Algemene literatuur:

R.A. Rasch: "Opnieuw verrijkt. Muziek in de Noordelijke Nederlanden vóór en na 1600".

R.A. Rasch: Een muzikale Republiek. Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1572-1795)

A.K.J. Zielhorst, "Liedkunst in Amsterdam rond 1700"

Belangrijke websites:

De Nederlandse liederenbank (Dutch Songs online)

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl)

dinsdag 29 maart 2011

Les 8: de opkomst van de opera in Nederland

O kerstnacht schoner dan de dagen, voorgedragen en muziek -


Jean Baptiste Lully: opera Isis, Ouverture en eerste aria


- Gijsbrecht van Amstel en de Amsterdamse Schouwburg - Luistervoorbeelden uit de cd Theatermuziek uit de Gouden Eeuw, van Camerata Trajectina.

Luistervoorbeelden uit de cd Johan Schenk: Bacchus, Ceres en Venus, van Camerata Trajectina

Over Bidloo en Schenk en de eerste Nederlandse opera

Klucht 17e eeuw -


Ben Albach, "De schouwburg van Jacob van Campen" op dbnl

P.C. Hooft: Granida (dbnl), kritische uitgave met muziek -


Granida in het NOS-journaal

actie Help Granida op de planken en vele andere leuke YouTube-filmpjes over Granida

Hoewel in de Nederlandse opera geen kastraten zongen toch een link naar deze muziek. Luister en vergelijk: Tenor Luciano Pavarotti zingt "Ideale" van Tosti Castrato Alessandro Moreschi zingt "Ideale" van Tosti - J.B. Lully, tragédie lyrique 'Proserpine", ouverture

J.B. Lully, tragédie lyrique 'Atis'

Materiaal over Johan Schenck

achtergrondinformatie bij de tragedie Faëton van Vondel

woensdag 16 juni 2010

Les 1: De Gouden Eeuw en de muziek: introductie

Goed en informatief overzicht over de Gouden Eeuw: Wikipedia; Rijksmuseum ; Teleac;
Literatuurgeschiedenis Gouden Eeuw
De Gouden Eeuw in honderd artikelen: dbnl
Music in the Time of Vermeer (helaas alleen Engels)
Cd's met muziek uit de Gouden Eeuw van Camerata Trajectina
Palestrina: Agnus dei
Henry Purcell, Dido and Aeneas, uittreksel
Gregorio Allegri: Miserere
Claudio Monteverdi, par ottava rima
Claudio Monteverdi, opera L'Orfeo
Emilio di Cavalieri, La Rappresentazione di anima e di corpo
Arcangelo Corelli: Trio Sonata op. 3 no. 1
J. B. Lully: Menuet uit de opera Alceste
Constantijn Huygens, air de cour
Ennemond Gaultier, Courante
François Couperin, Les lis naissans
Heinrich Schütz, Becker-Psalter: ps. 102
Samuel Scheidt, Magnificat: Et exultavit
Documentaire: Het verleden van Nederland: de Gouden Eeuw (46 min.)

Les 2: De muziek van de stedelijke burgerij


Anthoni van Noordt: Psalm 24; Fantasia
Website Stadsmuzikanten bij de Cd Stadsmuzikanten (zie discographie cursus)
Stadspijpers Den Bosch
Wikipedia: Passamezzo
J. Vierdanck, Passamezzo
J.P. Sweelinck, psalm 24.1
Tarquinio Merula, Canzonetta spirituale
Tarquinio Merula, Ciaconna voor 2 violen en basso continuo
Cornelis Thymansz. Padbrué, Het vierde kusjen met informatie over zijn leven en werk.
Janus Secundus op dbnl, met teksten van Basium V en de Nederlandse hertaling van het vijfde kusje door Janus Dousa.
Wikipedia: madrigaal
Padbrué, Voor Jesus naem en Caesars rijck, uit het oratorium De traanen Petri ende Pauli (1646)
Padbrué op Wikipedia
O kerstnacht schoner dan de dagen, op barok-gitaar

Les 4: Muziek en intellectueel leven

Baruch Spinoza op wikipedia
René Descartes op wikipedia
Constantijn Huygens op wikipedia
Leven en Werken van PC Hooft op Digitale bibliotheek van de Nederlandse Letteren: dbnl

Joost van den Vondel: lied Geuzenvesper
Free download CD Camerata Trajectina: Muziek uit de Gouden Eeuw

Kort filmpje over Jacob Cats
L. Strengholt, "Over der Muiderkring" op dbnl
Kort filmpje over G.A. Bredero
Garmt Stuiveling, "Bredero's Groot Lied-Boeck" op dbnl, editie Groot Lied-Boek


Gastoldi: Se ben vedi o vita mia (begint bij 6.59)
Hendricus Albicastro: variaties over La Follia
Over het Thysius manuscript

Thysius Manuscript: Courante et Galliarde
Thysius Manuscript: drie stukken
Thysius Manuscript: Galliarde
Voorbeeld voor Thysius Manuscript: Amarilli mia bella (Giulio Caccini, Nuove musiche, 1601)

Constantijn Huygens, Pathodia sacra et prophana: Quare tristis es
Over Utricia Ogle
Uit de Pathodia sacra et profana: Laetatus sum
Huygens: Caccia amorosa
Private music in the times of Vermeer: Constantijn Huygens (Engels!!):
Constantijn Huygens: Zedeprinten
Pathodia sacra et profana op Wikipedia
airs de cour French Court Music of the 17th century

Theorbe op youTube
Theorbe op Wikipedia

Les 3: Muziek in de huiselijke kring


Natascha Veldhorst over het Nederlandse lied in de 17e eeuw.
Kort filmpje over het voortleven van een lied uit het Antwerps Liedboek tot vandaag.
Martine de Bruin, "Het Wilhelmus tijdens de Republiek" op dbnl
Cornelis Sweerts: Boertige en ernstige minnezangen (dbnl)
Orlando di Lasso: Susanne un jour
Orlando di Lasso: Missa Susanne un jour:Kyrie
Claude Lejeune: Susanne un jour
The Lute Society of America: Susanne un jour
Klavierboek voor Susanna van Soldt: Almande; Almande Brun Smeedelin; Susanna Vung Jour
Madrigaal op Wikipedia
Liedboek voor Anna Maria van Eijl: Serbande van Gisbert van Steenwick; De Maij; Amarilli
Maria Tesselschade Roemers Visscher op Wikipedia
Maria Tesselschade: Hoe crachtigh ick verpyn, tekst op dbnl
Brief P.C. Hooft aan Maria Tesselschade: dbnl
Uit het album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant (1598-1600): Een schoonen brant

Les 5: Protestantse kerkmuziek


Psalterium en Psalmen: websites van Dick Wursten over Geneefse psalmen
Psalmzingen in Nederland sinds de Reformatie
Volledige Psalmberijming van Datheen
Psalm 124, Datheen berijming, isometrisch, hervormde kerk Onstwedde
Jan Pietersz. Sweelinck, Toccata en Psalm XXIII
Camerata Trajectina: Calvijn in de Gouden Eeuw, met mp3 van ps. 42 van Jacob Cats
Free download van Butler/Camphuysen: Ik hoor trompetten klinken
Camphuysen, Uitgelezen stichtelijke rijmen (1861) op dbnl