les 1

Samenvatting

Politieke overgang naar een decentraal bestuurde Republiek einde 16e eeuw opende nieuwe wegen ook in muziekcultuur Nederland


=> geen hof- of kerkcultuur, maar een stedelijke magistraatscultuur

=>“gedemocratiseerde muziekcultuur” met opdracht tegenover maatschappij

=> geen toeval: juist in Nederland eerste openbare concerten

=> bepaalt invalshoek cursus